Hvad er konstruktiv journalistik

KONSTRUKTIV JOURNALISTIK…

  • Har positive følgevirkninger
  • Opfordrer til aktiv problemløsning
  • Engagerer modtagerne

Konstruktive journalister arbejder for, at journalistikken får positive følgevirkninger for samfundet.

Fremfor blot passivt at overlade til nyhedskilder og –konsumenter, hvorvidt, hvornår og i givet fald, hvordan der skal handles på de samfundsproblemer, der bliver afdækket i nyhedsmedierne, arbejder konstruktive journalister for at fremme samfundets problemløsning.

Dette princip bliver omsat til praksis ved informere, inspirere og engagere til nye løsninger blandt alt fra borgere til beslutningstagere.

Til det formål anvender konstruktive journalister en lang række velkendte værktøjer, virkemidler og metoder indenfor journalistikken, ligesom de udbygger journalistikken med nye metoder og formater.

Dansk Selskab for Konstruktiv Journalistik vil beskrive og kortlægge disse metoder til gavn for journalister og medier, der ønsker at arbejde med konstruktiv journalistik.

Lær mere om konstruktiv journalistik på litteratursiden og i artiklerne.